Teks Doa Meminta Keselamatan serta Perlindungan Dunia Akhirat

Teks Doa Meminta Keselamatan serta Perlindungan buat Dunia serta Akhirat,  Mempunyai hidup yang diliputi keberkahan serta kebaikan bukan cuma kedudukan dan manusia selaku seseorang hamba. Teks doa buat meminta keselamatan serta proteksi pula bagian dari ikhtiar yang harus dicoba manusia.

Islam mengendalikan ikatan antara manusia dengan Tuhannya lewat banyak metode. Salah satunya lewat doa. Berdoa merupakan momen kala seseorang hamba betul- betul sanggup berbicara langsung dengan penciptanya.
Teks doa meminta keselamatan serta proteksi kepada Allah SWT ini meliputi dunia serta akhirat. Tidak cuma buat dijauhkan dari api neraka. Teks doa-doa meminta keselamatan serta proteksi ini sekalian meminta kesehatan, ilmu pengetahuan, rezeki, kebaikan, godaan kurang baik, serta masih banyak lagi.

Menjelang Ramadan 2022, doa pula jadi salah satu aktivitas yang banyak dicoba umat Muslim. Terlebih, Ramadan ialah bulan sangat istimewa untuk umat Muslim, sehingga banyak yang menyambutnya dengan suka cita.
Pada bulan ini, terdapat pahala yang tidak terbatas serta berlipat ganda yang diberikan oleh Allah SWT. Tidak hanya itu, umat Muslim dapat memperoleh berkah bulan Ramadan dengan amalan- amalan yang simpel, semacam berzikir ataupun bersedakah.

Keselamatan di dunia serta akhirat meliputi banyak perihal. Mulai dari kesehatan, ilmu pengetahuan, serta rezeki yang berkah. Buat keselamatan akhirat meliputi dimudahkan dikala sakaratul maut serta dijauhkan dari siksa api neraka.

Berikut teks doa meminta keselamatan di dunia serta akhirat:
” Allahumma innaa nas- aluka salaamatan fid diini wa afiyatan fil jasadi wa ziyaadatan fil ilmi wa barokatan fir rizqi wa taubatan qablal mauti wa rohmatan indal mauti wa maghfirotan badal mauti, allahummaa hawwin alainaa fil sakaraatil mauti wannajaata minan naari wal afwa indal hisaabi, rabbanaa laa tuzigh quluubana bada idz hadaitanaa wahab lanaa mil ladunka rahma, innaka antal wahhaab, rabbanaa aatinaa fiddunnyaa hasanah, wa fil akhirati hasanah waqinaa adzaa ban naar.”

Maksudnya:
” Ya Allah kami meminta kepadaMu keselamatan dalam agama serta kesejahteraan/ kesegaran pada badan serta akumulasi ilmu, serta keberkahan rizqi, dan taubat saat sebelum mati serta rahman di waktu mati, serta keampunan setelah mati. Ya Allah, mudahkanlah kami dikala pencabutan nyawa selamat dari api neraka serta menemukan kemaafan kala amal diperhitungkan. Ya Allah, janganlah Engkau goyahkan hati kami sehabis Engkau beri petunjuk serta berilah kami rahmat dari sisi- Mu. Sebetulnya Engkau Maha Pemberi. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan hidup di dunia serta kebaikan hidup di akhirat, serta jagalah kami dari siksa api neraka.”

Teks Doa Meminta Keselamatan Nabi Luth

Robbi najjinii wa ahlii mimmaa yamaluun.
Maksudnya:
” Ya Tuhanku selamatkanlah saya beserta keluargaku dari perbuatan yang mereka kerjakan.”

Teks Doa Meminta Keselamatan dari Tipu Daya

Robbanaa laa tajalnaa fitnatal lil qoumidh dhoolimiin wa najjinaa birohmatika minal qoumil kaafiriin.
Maksudnya:
” Ya Tuhan kami, jangan peruntukan kami sasaran fitnah serta jauhkanlah kami dari sasaran fitnah untuk kalangan yang zalim, serta selamatkanlah kami dengan rahmat- Mu dari tipu energi orang- orang yang kafir.”

Teks Doa Meminta Keselamatan Ringkas

Allaahumma antas salaam, wa minkas salaam, tabaarokta dzal jalaali wal ikroom.
Maksudnya:
” Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang berikan keselamatan. Dari keselamatan. Maha Suci Allah, Owner Kebesaran serta Kemuliaan.”

Teks Doa Meminta Keselamatan dari Kezaliman

Robbi najjinii minal qoumidh dholimiin.
Maksudnya:
” Ya Allah, selamatkanlah serta lindungilah saya dari orang- orang yang zalim itu.”

Teks Doa Meminta Perlindungan dari Setan

Allahumma inni adzubika minasy syaithoni min hamazihi wa nafkhihi wa naftsihi.
Maksudnya:
” Ya Allah, saya meminta proteksi kepada- Mu dari setan, dari kesombongannya, tiupannya serta hembusannya.”

Teks Doa Meminta Proteksi dari Musibah

Rabbi audzubika min hamazatisy syayathini wa audzubika rabbi ay yahdlurun.
Maksudnya:
” Ya Tuhanku, saya berlindung kepada Engkau dari bisikan- bisikan setan, serta saya berlindung kepada Engkau yang Tuhanku, dari kehadiran mereka kepadaku.”

Teks Doa Meminta Proteksi dari Penyakit

Bismillahil ladzi la yadlurru maasmihi syaiun fil ardli wa la fis samai wa huwas samiul alim.
Maksudnya:
” Dengan menyebut nama Allah yang bersama nama- Nya suatu itu tidak beresiko di bumi serta di langit serta Ia Maha Mendengar lagi Mengenali.”

Teks Doa Meminta Perlindungan dari Tipu Muslihat

La ilaha illallahu wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyii wa yumiitu, biyadihil khoir, wa huwa ala kulli syaiin qodir
Maksudnya:
” Tidak terdapat Tuhan tidak hanya Allah. Tiada sekutu bagi- Nya. Milik- Nya lah kekuasaan serta milik- Nya lah seluruh pujian. Ia yang menghidupkan serta yang mematikan. Atasnya kebaikan serta Ia Maha Kuasa atas seluruh suatu.”

Teks Doa Meminta Proteksi dengan Keteguhan Iman

Rabbana la tuzigh qulubana bada idz hadaitana wa hablana mil ladunka rahmah innaka antal wahhab.
Maksudnya,
” Ya Tuhan kami, janganlah Engkau peruntukan kalbu kami condong kepada kesesatan setelah Engkau beri petunjuk kepada kami, serta karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi- Mu, sebab sebetulnya Engkaulan Maha Pemberi.”

Teks Doa Meminta Proteksi dari Harta Haram

Allahummakfini bikhalalika an kharamika wa aghnini bifadhlika amman siwaka
Maksudnya:
” Ya Allah, cukupilah saya dengan rezeki halal- Mu supaya bebas bebas dari yang Kau haramkan. Jadikanlah saya kaya sebab karunia- Mu, bukan sebab karunia selain- Mu.”
Kalian wajib bekerja, berupaya, serta senantiasa berdoa biar bebas dari kerugian yang salah satunya faktor penipuan. Doa ini dilantunkan oleh Rasulullah SAW kala berakhir salat subuh.
Allahumma innii as- aluka ilman naafia, wa rizqon thoyyibaa, wa amalan mutaqobbalaa
Maksudnya:
” Ya Allah, sangat saya meminta kepada- Mu ilmu yang berguna( untuk diriku serta orang lain), rizki yang halal serta amal yang diterima( di sisi- Mu serta memperoleh ganjaran yang baik).”( HR. Ibnu Majah, nomor. 925 serta Ahmad 6: 305, 322. Al- Hafizh Abu Thahir berkata kalau hadits ini shahih).

Leave a Comment